رهروان اندیشه انقلاب اسلامی

پایگاه علمی-تحلیلی رهروان اندیشه انقلاب اسلامی _ _ _ {انتشار آزمایشی}

رهروان اندیشه انقلاب اسلامی

پایگاه علمی-تحلیلی رهروان اندیشه انقلاب اسلامی _ _ _ {انتشار آزمایشی}

رهروان اندیشه انقلاب اسلامی

عصر گذار؛ عصر انتظار است. حرکت تاریخی جامعه شیعیان در دوران انتظار، صیرورت و گذار به یک جامعه عالی است که اراده معصوم علیه السلام در تمام شؤون آن جاری شده باشد. و تا جامعه شیعه خود را به یاران سیدالشهداء علیه السلام نزدیک نکند و همچون عبد امام صادق علیه السلام نگردد؛ امام زمانمان ظهور نخواهد کرد.

پس این ما هستیم که باید عوض شویم؛ تغییر کنیم؛ متعالی گردیم؛ به سمت امام علیه السلام حرکت کنیم. ما باید دگرگون گردیم. عصر گذار؛ یعنی همین!

امام ره به ما آموخت انتظار تنها در مبارزه است، و این بدین معناست که وظیفه ما در دوران انتظار فعال بودن و درگیری با جبهه باطل است نه منفعل بودن و انزوا!
حقیقت آن است که جامعه ی منتظر شیعه در دوران غیبت وظیفه ای بس سنگین بر عهده دارد و آن زمینه سازی ظهور آن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در باب مؤلفه های زمینه سازی توسط علماء سخنان زیادی گفته شده است که شامل ابعاد مختلفی از معیار ها همچون تربیت 313 یار، ایجاد پایگاه قدرت شیعیان، افزایش اسلام خواهی درسطح جهانی، به اضطرار رسیدن مؤمنین در نیاز به امام و ... خواهد بود که می توان همه آنها را در یک گذاره از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی خلاصه کرد:
»»»»»»»»"تمدن نوین اسلامی"««««««««

اطلس دانش و نوآوری جهان اسلام ۳ + تحلیل

اطلس دانش و نوآوری جهان اسلام ۳

 

 

انجمن سلطنتی بریتانیا در همین راستا پروژه اطلس دانش و نوآوری های جهان اسلام را در خصوص کشورهای اسلامی متعددی در دستورکار خود قرار داده است. مصر نیز یکی از کشورهای مورد مطالعه می باشد.

 

 

هویّت فرهنگی و تاریخی یک ملّت را شاید بتوان در دو گزینه ی : الف. میزان و حجم تلاش در میدان دانش و مقدار سهم تولیدات علمی نیاکان آن ملّت درگذشته؛ ب. میزان مواریث باقیمانده از آن تلاش های علمی از نظر کمّی و کیفی، در عصر حاضر؛ جستجو، تقسیم بندی و مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد. از دیدگاه «تاریخ علم»، امروزه در محافل دانشگاهی و علمی جهان، خاستگاه های اولیّه ی و مرکز تولید علوم، همچون دانش های پزشکی و فلسفه مورد توجّه ویژه قرار گرفته و میراث کهن دانش و سیر تحوّل و تطوّر علوم به عنوان اسناد ملّی حقیقی یک ملّت محسوب و مورد ارزیابی قرار می گردد و بر همین مبنا آثاری در قالب های گوناگون خلق می شود...

 

اروپاییان که بعد از افول خاستگاه علم، یعنی یونان باستان، ده ها قرن در تاریکی محض جهالت و نادانی (قرون وسطی)، به سر برده بودند و از طرف دیگر آن مقدار میراثی هم که از یونان باستان در معقولات و متافیزیک، نزد غربیان، برجای مانده بود، به جهت ذبح ناجوانمردانه و تدریجی علم و دانش از سوی کلیسای روم کاتولیک، به تدریج به انحطاط و نابودی گراییده بود، و البته ناگفته نماند که در این مقطع حسّاس تاریخی، باز این دانشمندان مسلمان، همچون «ابن سینا»، « ابونصرفارابی»، «خواجه نصیر طوسی»، «ابو یعقوب کِندی»، «ابن هیثم بصری»، «خوارزمی» و ...، بودند که با اعتناء، ترجمه و شرح و بسط علوم ِ باقیمانده از تمدّن یونان باستان، همچون هندسه، فلسفه، منطق، طبیعیّات، و ...، و تلفیق آن ها با دانش های نوین اسلامی و ارائه ی آن در قالب های بومی ـ اسلامی، آن ها را از ورطه ی نابودی مطلق و حتمی که در انتظارشان بود، نجات دادند و از این نقطه نظر می بینیم که مغرب زمینیان سخت وامدار مسلمانان هستند!


پس از تحولات بنیادین عصر رنسانس غربیان در سدد و جستجوی یافتن جایگاهی در ایجاد و گسترش علوم (با تأکید بر دانش های تجربی و طبیعی) برای خود بر آمدند، ولی این بار غربیان به جای پرداختن به «تولید علم» صحیح و اصولی و ایجاد و گسترش بسترهای علم و دانش و تحقیق از طرفی مانند تبادلات و تعاملات منطقی علمی سالم مبتنی بر حفظ کرامت های انسانی بین ملل مشرق زمین، متأسفانه به این نتیجه رسیدند که باید هویّت مجعول و ضعف شخصیتی هزار ساله ی نیاکان خویش را درسایه ی «غارت مواریث علمی و استثمار فرهنگی» ملّت های دیگرجستجو کرده و جبران نمایند و با سوء استفاده از استضعاف نخبگان علمی و ضعف های تحمیل شده بر دانشیاران این جوامع و به طور کلی سادگی ملل شرق آن روز، از سوی حاکمان نالایق آن ممالک،... و نیز با بهره گیری از ترفندهایی مانند: تهدید، تطمیع، تدلیس ِ نخبگان و حاکمان این ممالک، هویّت فرهنگی این ملل را با غارت مواریث نیاکان اندیشمند آن سرزمین ها، از درون تهی سازند؛ به تبع همین امر است که متأسفانه می بینیم به تدریج بعد از تحوّل عصر رنسانس، از اوایل قرون ۱۵- ۱۶ میلادی، سیّاحان غربی در قالب سفرهای علمی و اکتشافی و ...، به سمت مشرق زمین سرازیر شده و به غارت میراث فرهنگی، یا بهتر بگوییم «غارت هویّت حقیقی واقعی این ملل»، می پردازند؛ بخش مهمّی از این غارت ها متعلّق به نفائس کتابخانه ها وگنجینه های عراق، ایران، هند، ترکیه و .... است، امروزه می توان نمونه هایی عینی از این میراث عظیم (دستنویس های اسلامی) غارت شده را در مکان هایی مانند: موزه ی بریتانیا در لندن، کتابخانه ی ملّی پاریس، کتابخانه ی دولتی برلین، کتابخانه ی سلطنتی کپنهاک، کتابخانه ی ملّی مادرید و اسکوریال، کتابخانه ی ملّی وین، کتابخانه های متعدد لیدن، کتابخانه ی براتیسلاوا در اسلواکی و ... در خزائن اروپا و یا در کتابخانه های مختلف ایالات متحده ی امریکا مانند: کتابخانه ی دانشگاه پرینستون در نیوجرسی، موزه ی متروپلیتن در نیویورک، کتابخانه ی کنگره ی امریکا در واشنگتن، و غیر آن جستجو نموده و به نظاره نشست؛ به نظر نمی رسد بر خواننده ی آگاه چنین توهّمی پیش آید که: "غارت مواریث فرهنگی ملل شرق مربوط به دوره ی فئودالیسم و استعمار ملل مشرق زمین از سوی اروپائیان است و در عصر کنونی، بشریّت به یک نوع عقلانیّت و رشدیافتگی دست یازیده و چنین امور سخیفی را به شدّت تمام تقبیح می کند!"؛ متأسفانه باید گفت علی رغم تحوّلات ظاهری و فریبا در رفتارهای غربیان و پیشرفت تصنّعی در نوع تعاملات فرهنگی آن ها با ملل شرق، باز در قالب های نوینی همان رفتارها ادامه دارد.

سنّت غارت و نقب آثار باقیمانده (میراث) اندیشه ی ملل شرق، خصوصاً آثار فرهنگی و علمی ملّت های مسلمان، در میان فرنگیان (اروپائیان و آمریکائیان) سنّتی همیشگی و دائمی است و به طور قطع و یقین آن ها به عنوان «اپورتونیست های» واقعی هر زمان فرصتی اقتضا نماید از چپاول مواریث کهن، چنانچه در همین سال های اخیر در جریان حمله ی آمریکا به عراق در نخستین روزهای سال ۱۳۸۲ش و وقوع تراژدی غمبار غارت دستنویس های نفیس و اشیای تاریخی بسیار ارزشمند مربوط به تمدّن های سومری، کلدانی و بابلی و نیز اسلامی موجود در موزه ی ملّی عراق در بغداد، دست های پیدا و نهان غربیان را که سال ها برای دست یازیدن به آن آثار و ایجاد چنین فرصت تاریخی استثنایی، لحظه شماری می کردند! 

 خلاصه گزارش:

انجمن سلطنتی بریتانیا در همین راستا پروژه اطلس دانش و نوآوری های جهان اسلام را در خصوص کشورهای اسلامی متعددی در دستورکار خود قرار داده است. مصر نیز یکی از کشورهای مورد مطالعه می باشد. اطلس کشور مصر نیز تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر خواهد شد. کشوری که همکنون نام اش کانون توجه تمام محافل سیاسی، علمی، فرهنگی و... جهان می باشد. در جریان انقلاب مصر انقلابیون با تشکیل زنجیره ای انسانی دور کتابخانه اسکندریه، آن را در برابر خسارتهای ناشی از جریان اعتراضات حفظ کردند. این کتابخانه یکی از موارد بسیار مهمی می باشد که در اطلس دانش و نوآوری های جهان اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کار گروهی در این کتابخانه تشکیل شد تا آینده ی علمی کشورمصر را پس از انقلاب بررسی کنند.

اطلس دانش و نوآوری جهان اسلام پروژه ای سه ساله است که تا پایان سال ۲۰۱۲ به پایان خواهد رسید. این پروژه شش هدف را دنبال می کند:

۱. ترسیم روندهای کلیدی در دانش و نوآوری های فناورمحور در میان ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و ترکیب اطلاعات کمی با تحلیل های کیفی به وسیله گفتگوها، کارگروه ها و دیگر چارچوب های درون کشوری؛

۲. بررسی جزئیات بیشتر گوناگونی های جغرافیایی و اقتصادی ده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، و ارائه گزارش ارزیابی مستقل و معتبر از چگونگی توانمند بودن نوآوری های آنها در تغییر و ایجاد فرصتها و محدودیت ها به منظور پیشرفت های بیشتر؛

۳. بررسی چگونگی آشکار شدن روابط بین دانش، فناوری، نوآوری، فرهنگ و سیاست در پانزده کشور اسلامی و جهان اسلام

۴. شناسایی فرصت های جدید به منظور همکاری دانشمندان، سیاستگذاران، بخش های خصوصی و بخش های غیر دولتی در جهان اسلام و مکان های دیگر به ویژه، شناسایی چالش های مشترک جهانی همچون تغییرات آب و هوایی، کاهش فقر و ایجاد ثبات و پایداری؛ 

۵. نمایان کردن بیشتر دانش، فناوری و نوآوری در میان کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و جهان و ارائه ی یک سری مقالات، نشریات و رخ داد های رسانه ای، که می تواند سیاست ها، رسانه ها و گفتگوهای علمی در جهان اسلام و فراتر از آن را جلوه تر کند؛

۶. ایجاد مهارت ها و ظرفیت ها علمی برای تحلیل گران نوآوری و تصمیم گیرندگان در جهان اسلام و خلق شبکه های جدید به منظور تبادل ایده ها، سیاست ها و شیوه های بهتر در درون جهان اسلام و بین کشورهای مسلمان و کشورهای دیگر.
اعضای این پروژه عبارت اند از: انجمن سلطنتی بریتانیا، سازمان همکاری های اسلامی، ماه نامه نیچر، مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، شورای بریتانیا، مرکز بین المللی تحقیقات توسعه، بنیاد قطر، بانک توسعه اسلامی،کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی، سازمان آموزش، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) .

 تحلیل:

جای بسی تامل دارد، کشوری همچون مصر که خود سالیان متمادی تحت سیطره فرانسه و انگلیس بوده است، آیا می توان تصور کرد که آثار با ارزش مکتوب تاریخی نیز در این سرزمین باقی مانده باشد. آیا همان طور که در بالا اشاره شد پیش از این تاریخ آثار با ارزش علمی این کشور توسط کشورهای استعمارگر به یغما نرفته است؟ یا انکه توطئه ای در پشت پرده این طرح ریزی ها وجود دارد؟ هم اکنون در محافل خبری و مطبوعاتی جهان و خود مصر خبرهایی از "توطئه ترور دانشمندان مصری" وجود دارد.گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات مصری تاکید می‌کند که کشورهایی همچون آمریکا و قطر و امارات متحده عربی موجودیت دانشمندان، علما و پژوهشگران مصری را تهدید می‌‌کنند. مطبوعات مصر تاکید می‌کنند: پس از حوادث معروف به خیابان "محمد محمود" که در اعتراض به روی کار آمدن دولت الجنزوری حادث شد، میزان تماس‌های صورت گرفته با نخبگان و دانشمندان مصری به میزان قابل توجهی افزایش یافته و آمریکا و امارات و قطر در راس کشورهایی هستند که مغزهای متفکر مصری به ویژه در رشته‌های پزشکی و فیزیک را تحت پیگرد قرار می‌دهند. این مطبوعات هشدار داده‌اند که سرنوشت تلخ دانشمندان عراقی هم اکنون در انتظار دانشمندان مصری است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی